E-mail
Heslo
Prihlásiť Registrácia
 
Hľadaj...
 
 
 

Ďalšie info

Čo je Biomaster?

Biomaster je prísada, ktorá obsahuje častice striebra, a používa sa na povrchovú úpravu plastov resp. iných materíálov. Táto technológia má biocídny charakter a znižuje rast baktérí na povrchu materiálu kde je použitá. Firma ETI používa túto prísadu takmer na všetkých svojich teplomeroch.  

Výrobky Biomaster obsahujú až 10-krát viac striebra než iné bežné biocídne prípravky, a preto ich stačí aplikovať v oveľa menšom množstve. Bolo preukázané, že výrobky z plastov obsahujúce Biomaster už pri veľmi nízkej úrovni priadnia  znižujú bakteriálny rast až o 99,99% počas 24 hodín. Riadené uvoľňovanie striebra pôsobí po celú dobu životnosti teplomeru resp. materiálu na kotrý je Biomaster aplikovaný. 

Čo znamená IP krytie?

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často nesprávne interpretované ako ingress protection (rating) definovanom medzinárodným štandardom IEC, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP68.

Klasifikácia IP sa skladá prevažne z dvoch čísile pred ktorým sú písmená IP.

Prvá číslica špecifikuje triedu ochrany krytom proti prachu a pevným objektom.

Druhá číslica indikuje odolnosť teplomera proti vode. 

Výrobky by na používanie v exteriéri mali mať minimálnu hodnotu IP44, v prípade priameho dopadu vody IP65 a pod vodou IP68.

Toto je podrobnejšie vysvetlenie označenia pri ochrane krytím

Kryt (sklo, plast, fólia, plexi) má funkciu ako zábrana, ale je súčasťou elektrického zariadenia, bez použitia náradia a násilia nieje ho možné odňať. Ochrana krytím sa označuje dvomi povinnými písmenami IP (international protection) a dvomi povinnými číslicami XY.

Prvá číslica X nadobúda hodnoty od 0 - 6 a určuje ochranu pred vniknutím cudzieho telesa.
Číslica Y nadobúda hodnoty od 0 - 8 a určuje ochranu pred vniknutím vody.

Najnižšia povolená ochrana u nás je IP 2X, čo je v tomto prípade teleso s maximálnou hrúbkou 12 mm a vniknutie vody je riešené inak (poistky - musia byť v suchom prostredí).

Najvyššia ochrana je IP 68, čo predstavuje prachotesný a vodotesný kryt (napr. ak je čerpadlo vo vode). Kombinácie typu IP 28 nemajú zmysel, pretože dané dva stavy (vniknutie telesa, vniknutie vody) so sebou úzko súvisia.

Potom môžu nasledovať dve štvorice nepovinných písmen (A, B, C, D alebo H, M, S, W).

Prídavné písmeno za IP (nepovinné):

A - Chránené pred dotykom chrbtom ruky (priemer 50 mm)
B - Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)
C - Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)
D - Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

Doplnkové písmeno za IP (nepovinné):

H - Informácia určená pre vn zariadenia
M - Skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
S - Skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
W - Vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok

Stupeň ochrany

 

 
 

Newsletter